Dossier de presentació de curs:
Tutors/es

Anna Torres

Tutora I4 A

Isabel Esteban

Tutora I4 C

Meritxell Sánchez

Tutora I4 B
Docents especialistes

Docents extraescolars

Eleanor Wenden

Docent anglès Espai Cultura

Elizabeth Lynch

Docent anglès Espai Cultura & Directora Dual Diploma Program

Laura Dauden

Docent anglès i reforç Espai Cultura

Lucía Silva

Docent anglès Espai Cultura

Maria Puche

Docent música Espai Cultura

Maria Laura Llorens

Docent teatre Espai Cultura

Verónica Montiel

Docent Espai Cultura
Monitors/es de menjador

Maricarmen Mena

Coordinadora menjador Etapa 3-7
}