Horari de visita:
Dilluns de 10.30 a 11.00 h i dimecres de 15.00 a 16.00 h

Montse Vilanova

Tutora I4 C
Docent de l'etapa:
Etapa 3-7
Matèries:
Tutoria
Descoberta d'un mateix i dels altres
Descoberta de l'entorn
Comunicació i llenguatges