Cooperem amb Europa

Al Claret com a Escola Erasmus+ fem una aposta ferma per obrir-nos a Europa i al món, tenint com a objectiu prioritari desenvolupar competències clau en el nostre alumnat que els permeti afrontar els principals reptes i desafiaments globals del segle XXI, tant a casa nostra com a l’estranger.

Actualment oferim dos programes d'Erasmus+ vinculats a les matèries optatives d'Emprèn Erasmus i Química de 1r de Batxillerat:

  1. Escola Go! Atheneum Leuven de la ciutat de Lovaina, a Bèlgica: L'Erasmus+ d'Emprèn Erasmus és una oportunitat única per als i les alumnes que busquen desenvolupar habilitats emprenedores, projectes innovadors d'emprenedoria i treballar en equips multidisciplinaris. 
  2. Escola Campus Manilla de la ciutat d’Estocolm, a Suècia: L'Erasmus+ de Química se centrarà sobre un tema de divulgació científica dins del camp de les ciències: física, química, biologia i geologia. La investigació es basarà en una recerca bibliogràfica i experimental i com a resultat, hauran de crear un pòster de divulgació científica i realitzar una presentació oral del projecte treballat.

L'Erasmus+ és un programa d'intercanvi que consta de dues fases: la primera, rebem a l'escola els i les alumnes procedents de Bèlgica i Suècia i en la segona fase, els i les alumnes del Claret viatgen a l'estranger.

Estem molt contents i contentes de poder participar en aquest intercanvi, ja que fomenta la convivència amb companys i companyes d’una altra escola i serveix per conèixer altres cultures, costums i models educatius.

Som Escola Erasmus+

Hem rebut l'acreditació ERASMUS+ K120 (educació escolar) per als 5 anys vinents (2023-2027) i per això volem fer extensiu a totes les famílies, alumnat, professorat i personal del centre el nostre goig i satisfacció.

És una oportunitat molt destacable per a treballar una estratègia pròpia d’internacionalització la qual ens permetrà:

  • Crear noves col·laboracions internacionals.
  • Oferir mobilitats plurinacionals sostingudes amb finançament estable, tant per a professors/res com per l'alumnat, la qual cosa permetrà a tots ells i elles relacionar-se amb diferents cultures i com a conseqüència poder aprendre idiomes estrangers.
  • Fomentar la innovació, ja que tindrem l'oportunitat de participar en projectes capdavanters, en col·laboració amb altres escoles d'Europa, cosa que ens pot ajudar a desenvolupar nous mètodes d'ensenyament i millorar en els sistemes d’educació.
  • Avançar en una transformació organitzativa i metodològica del nostre centre.
  • Participar en programes de formació per al professorat, que permetrà millorar les habilitats pedagògiques i la capacitat d'adaptació a les noves tecnologies.
  • Reforçar la dimensió europea de l’ensenyament-aprenentatge.
  • Contribuir a l’Espai Europeu d’Educació.