Horari de visita:
Divendres de 9.00-10.00 h

Pere Parés

Cap d'estudis de l'ESO
Docent de l'etapa:
ESO
Batxillerat
Matèries:
Anglès
Cultura audiovisual