Horari de visita:
Dilluns de 9.05 a 9.35 h i dijous de15.00 a 16.00 h

Gemma Escriche

Tutora I3 C
Docent de l'etapa:
Etapa 3-7
Matèries:
Tutoria
Descoberta d'un mateix i dels altres
Descoberta de l'entorn
Comunicació i llenguatges