Tots els cursos de l’ESO treballen amb un entorn virtual d’aprenentatge i amb pissarres interactives i wifi a les aules.

L’alumne disposa d’un seguit d’eines que garanteixen el coneixement i l’aprofitament dels avantatges que ofereix la tecnologia actual posada al servei de l’aprenentatge.