1r Batxillerat: "Taller prevenció de la violència i situacions d’abús"

Data:
28 de gener

El proper dijous 28 de gener l’alumnat de 1r de Batxillerat A realitzarà un taller sobre prevenció de la violència i situacions d’abús. Aquest taller està dirigit per tècnics de la Fundació Vicki Bernadet.

La Fundació Vicki Bernadet neix el 1997 i té com a fins d’interès general la prevenció de la violència i l'abús infantil, l'ajuda de tot tipus i la defensa dels interessos de les persones afectades per aquest problema i les seves famílies, així com el foment de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones. D'aquesta manera, la Fundació promou la millora de la qualitat de vida de les persones, especialment l'ajuda de tot tipus i la defensa dels interessos d'aquells col·lectius en risc o situació d'exclusió social com són les dones víctimes d’agressions sexuals o qualsevol altre forma de violència de gènere, els i les joves i dones que requereixen suport per a la seva integració sòcio-laboral, i la promoció de les persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial per facilitar la seva integració social.

El taller orientat a 1r de Batxillerat rep el nom de “Parlant prevenim l’abús”. Treballem a partir de la visualització de fragments de documentals i pel·lícules per abordar tots els temes que permetin la discussió i el debat reflexiu, per arribar a tenir la suficient informació i les eines personals per tal de demanar ajuda i saber escoltar i ajudar als altres.

Objectius:
● Fer visible la problemàtica dels abusos, conèixer què són i les seves característiques
● Dotar de recursos als adolescents per afavorir la seva autoprotecció
● Reconèixer situacions de risc i d’abús i la demanda d’ajuda, tant a nivell on-line com off-line

Altres Comunicacions
BATXILLERAT

Visita a la Pedrera

BATXILLERAT

Tómbola Solidària

BATXILLERAT

Programa AMGEN