Concursos estatals i europeus

Al Batxillerat de l'escola Claret ens presentem a tota mena de concursos d'àmbit estatal i europeu.

  • Participem en lligues de debat en què diversos equips d’estudiants s’enfronten dialècticament sobre un tema polèmic i d’actualitat. Així potenciem l'habilitat de parlar en públic, el treball en equip i a saber defensar amb arguments una postura.
     
  • Programa miniempreses de Junior Achievement. Participem en el programa per fomentar l’emprenedoria a través de la creació d’una miniempresa real. Hem guanyat diverses vegades i quasi sempre quedem finalistes.
     
  • Participem en el programa Educatiu STEAM x Change (dins la matèria CMC). Dins del programa se’ls proposa la realització d’un repte on es detecta un problema social, es crea un programa per solucionar-lo i es posa en pràctica.

Classificats al TZOH Challenge 2019


Dos projectes de 1r Batxillerat es van classificar al concurs #TZOH Challenge 2019. Concurs proposat per Aigües de Barcelona i The Zone of Hope, que té per objectiu que els joves desenvolupin iniciatives creatives al voltant de la gestió sostenible i responsable dels recursos en els seus centres educatius, per lluitar contra el canvi climàtic.
 
En una primera fase del concurs, el Claret va ser una de les 10 escoles pre-seleccionades. Cada una d'aquestes 10 escoles podia presentar com a màxim 2 projectes mediambientals escolars, i els 2 projectes del Claret van quedar en primer i segon lloc dels 4 finalistes seleccionats.