Aconseguir el màxim potencial de cadascú

El procés de creixement personal, maduratiu i d’aprenentatge és únic i exclusiu per a cada noi i noia. L’atenció, els consells i els recursos de què disposa l’escola s’adapten per tal d’aconseguir el màxim potencial de cadascú.