Cada any hi ha dues convocatòries de la PAU: una ordinària (al mes de juny) i una extraordinària (al mes de setembre). Enguany les dates de les proves queden supeditades a possibles mesures que puguin adoptar les autoritats competents en relació al COVID-19.
 

La convocatòria del mes de juny està programada per: dimarts 7, dimecres 8 i dijous 9 de juliol de 2020. I s'amplia a un mes el període de matrícula: del 15 de maig al 15 de juny. Consulta el calendari complet i actualitzat des del web Canal Universitats.