Coordinació família - escola

El programa d'orientació està emmarcat pels eixos de l'ideari del col·legi i de Projecte Educatiu.

"L'educació que desitgem oferir a les famílies i als alumnes requereix una aportació coordinada per part de tots. Només així aconseguiríem que la nostra acció assoleixi els seus objectius. Per això orientem els alumnes en el seu treball formatiu per tal que descobreixin llurs aptituds, i limitacions, i aprenguin a autogovernar-se i a desenvolupar totes les seves capacitats."

Dins els diferents models d'orientació possibles, la nostra escola ha optat per un model integrador.

Els missioners Claretians van impulsar l’orientació psicològica fa més de cinquanta anys. Posteriorment es va crear el Departament d'orientació psicopedagògica en la dècada del 1970. Aquest servei incorporava personal laboral que formava part del claustre, i integrava aquest servei dins l'estructura del mateix centre.

  • Equip del Departament Psicopedagògic

    • Ariadna Rins (Etapa 3-7) dopip@claretbarcelona.cat
    • Anna Ruhí (Etapa 8-11) dopip@claretbarcelona.cat
    • Mercè Fitó (ESO - Batxillerat) psicologia.eso-bat@claretbarcelona.cat
  • Com contactar amb aquest servei?

    Podeu trucar a la Consergeria per concertar cita o demanar-ho directament als professionals a través d'un e-mail.