Jazz

El jazz és un estil que s'enriqueix de múltiples tècniques com les del ballet clàssic , la dansa contemporània, el swing, l'expressió corporal. Els diferents nivells permetran als alumnes realitzar coreografies cada cop de més dificultat, adaptades al seu nivell. 

Es essencial treballar des de la base tots els aspectes i aptituds que en el futur del nen o nena seran imprescindibles per gaudir de la dansa. Es important treballar no només el ritme i l’estil sinó les aptituds i les condicions físiques com la coordinació, la flexibilitat i l’equilibri, així com una bona base de la tècnica de la dansa clàssica. Combinem la dansa  ballet, jazz i contemporani. Així els petits ballarins, a banda d’aprendre a ballar divertint-se, fan un treball de condició física.

  • Horaris Espai Dansa:

Lloc de realització de l'activitat: Esportiu Claret
Activitat oberta a alumnes de fora del Claret?: Si
Horari concret: Demanar informació a recepció del c/Sicília
Preu: Demanar informació a recepció del c/Sicília
Entitat organitzadora: Esportiu Claret
Inscripció i matrícula: Demanar informació a recepció del c/Sicília
932082144
}