Sense emoció no hi ha aprenentatge.

El fet d’integrar la neuroeducació a les aules ens proporciona algunes orientacions sobre com han de ser les pràctiques pedagògiques basades en el funcionament del cervell perquè els aprenentatges siguin més òptims.

Cada cervell és únic, i per això la neuroeducació fa servir diferents estràtegies sempre tenint en compte l’atenció a la diversitat i la singularitat de cada alumne tot potenciant les seves capacitats. Coneixent la importància de treballar les funcions executives i tenint sempre en compte la plasticitat cerebral.

Per tal que hi hagi aprenentatge és imprescindible l’emoció, perquè és a partir d’aquesta com s'aconsegueix un aprenentatge significatiu.

Són moltes les aportacions que fa la neuroeducació sobre les diferents pràctiques educatives, una d’aquestes pràctiques innovadores que portem a terme al col·legi Claret i que està donant molts bons resultats són les aules sensorials.

Aquestes tenen una base neurocientífica ja que l'alumne és el protagonista del seu aprenentatge a través del joc, la sorpresa, la relació amb els altres, la prova i l'error, entre moltes altres propostes.

Les aules sensorials són espais educatius per explorar, descobrir i gaudir de manera lliure sobre diverses experiències sensorials i estan ambientades segons els continguts del curs. Periòdicament es modifica la temàtica i aquesta va d'acord amb el projecte que s'està treballant a les aules.

Elements com la música, les llums, les textures, les olors i els sabors recreen la temàtica i ajuden als infants a endinsar-se en un món per descobrir a través dels sentits i del joc.