Treballem per a la millora contínua del nostre projecte educatiu. Partim d'unes bases sòlides i fermes però no ens aturem, estem en constant moviment, la reflexió i el debat formen part del nostre dia a dia amb l'objectiu d'actualitzar-nos any rere any per ser capaços de donar resposta a les necessitats i expectatives dels alumnes i les famílies de cada moment.


Gestionem un procés d’innovació de centre ben fonamentat. En aquest procés participem en les xarxes d’aprenentatge compartides amb el nostre entorn, com l’Escola Nova XXI. Aquest model el construïm en el dia a dia, i també en el tracte i en les relacions personals que es donen a l’escola.