Espot escola concertada

Informacions externes

Les entitats representatives de les titularitats de l'escola concertada han elaborat un vídeo on s'explica les dificultats de la concertada per garantir les condicions d'equitat en termes de finançament i reclama la llibertat de les famílies a l'hora d'escollir el tipus d'educació per als seus fills/filles.

En el vídeo, l'escola concertada es queixa del greuge que l'administració finança menys de la meitat del cost per alumne, que ha de ser afrontat per les famílies, i es pregunta "fins quan les famílies han de continuar pagant per un dret universal".