4t ESO · Visita a l'IRI

14 de febrer ESO

El 14 de febrer l'alumnat que cursa Tecnologia de 4t d'ESO visitarà les instal·lacions de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial de Barcelona.

L’IRI té tres objectius bàsics: promoure la investigació fonamental en robòtica i informàtica aplicada, cooperar amb la comunitat en projectes tecnològics-industrials i oferir educació científica.