A través dels valors formem persones compromeses amb el món que ens envolta

Treballem els valors i apropem els infants a les nostres tradicions i a les nostres festes amb alegria, tot afavorint la interioritat i la vivència personal.