• 1. El Batxillerat és concertat?

  No, el nostre Batxillerat no és concertat, a diferència de l’ESO que sí ho és.

 • 2. Quantes línies hi ha de batxillerat?

  Disposem de tres línies: 3 grups a 1r de Batxillerat i 3 grups a 2n. 2 grups són de Ciències i Tecnologia i 1 grup és de Ciències Socials i Humanitats.

  A 1r de Batxillerat el 30% dels i les alumnes s’incorporen a l’escola en aquest curs.

 • 3. Quines modalitats teniu a l’escola?

  A   l’escola   oferim   les   3   modalitats   previstes   per   la   normativa: Batxillerat Científic i Tecnològic, Batxillerat Humanístic i Social, i Batxillerat General.

 • 4. Quantes places oferiu?

  Oferim 105 places a 1r de Batxillerat i unes 25 a 2n de Batxillerat.

 • 5. Quants alumnes són per grup?

  Els grups en què es donen les matèries comunes són d’uns 25-30 alumnes.

  En els grups en què s’imparteixen les matèries de modalitat i optatives la mitjana està entorn dels 25 alumnes.

 • 6. Quin horari fan?

  • Els dilluns i divendres de 8:00 a 13:30h.
  • Els dimarts i dimecres de 8:00 a 13:30 i de 15:00 a 17:00.
  • Els dijous de 8:00 a 14:30h.
 • 7. Quin control hi ha sobre l’assistència dels i les alumnes a l’escola?

  Passem llista a través de la plataforma Educamos. Les famílies reben a l’instant, a través de l’app d’aquesta plataforma, les incidències horàries (retards i faltes d'assistència).

 • 8. Es pot canviar de modalitat o matèries un cop iniciat el curs?

  Qualsevol alumne/a pot canviar matèries concretes, i també pot canviar d’itinerari o de modalitat al llarg del primer mes de curs.

 • 9. Es fa Cultura Religiosa?

  A Batxillerat no.

 • 10. Hi ha Educació Física? Es necessita equipament esportiu?

  L’Educació Física és una matèria comuna de 1r de Batxillerat. L’alumnat no cal que adquireixi equipament esportiu especial.

 • 11. Com es treballa l’atenció a la diversitat?

  Des del grup-classe i amb l’ajut i la guia del Departament Psicopedagògic, es fan els ajustos necessaris perquè cada alumne/a avanci, segons les seves possibilitats. L’avaluació és contínua i es té en compte el procés seguit per cadascun dels i les alumnes.

 • 12. Es fan servir llibres? Els i les alumnes han de comprar un ordinador?

  La majoria de matèries es treballen amb materials propis, elaborats pels professors/res i compartits a través del Classroom amb l'alumnat.

  Els i les alumnes requereixen ordinador per poder consultar el material específic de cada matèria i per fer els treballs.

 • 13. Els i les alumnes poden dinar a l’escola?

  Els i les alumnes poden dinar a l’escola i se’ls ofereix un servei de menjador escolar, però també disposen d’un espai on poder dinar en el cas que portin el menjar de casa.

 • 14. Tenen un lloc i un espai per fer preguntar dubtes als professors/res ?

  A les hores de classe els i les alumnes poden preguntar als professors/res els dubtes que tinguin, i també els dijous a la tarda disposem d’una aula d’estudis amb un ambient tranquil per treballar i on els professors/res de diferents matèries  resolen tots els dubtes i qüestions que calguin.

 • 15. Com s’organitzen els exàmens?

  Els exàmens parcials o de preavaluació es realitzen en l’horari que s’imparteix cada matèria.

  Els exàmens finals de trimestre i final de curs es fan en el que anomenem la ‘setmana d’exàmens’ (s’acostumen a fer dos controls per dia i els dies d’examen s’aturen les classes).

 • 16. L’alumnat té la possibilitat de pujar nota de les matèries a final de curs?

  Sí, tant a 1r com a 2n de Batxillerat.

 • 17. Com s’organitza el Treball de recerca?

  Cada alumne/a té un/a tutor/a que fa un seguiment exhaustiu del seu treball. Es realitzen sessions de tutoria a 1r de Batxillerat per orientar-los en com escollir i realitzar el treball.

  El treball de recerca té molta importància i representa el 10% de la nota de Batxillerat.

 • 18. El Treball de Recerca es comença a 1r o a 2n de Batxillerat?

  Es comença a 1r de Batxillerat i es realitza la part pràctica durant l’estiu. L’alumnat ha de presentar el treball al novembre de 2n de Batxillerat.

 • 19. El Treball de Recerca és un treball individual?

  Sí, és individual, encara que excepcionalment, qui ho desitgi, també el pot fer en parella en les condicions que s’especificaran a classe.

 • 20. Prepareu per a les proves PAU?

  Al llarg de 2n de Batxillerat considerem a classe, en el desenvolupament de les matèries, enunciats de les proves PAU i al final de curs fem una preparació específica per a aquestes proves.

 • 21. Es pot fer ja la matrícula? Fins quan?

  A partir del mes de novembre i fins a l’abril fem una prematrícula, que serveix per fer la reserva de la plaça. Durant el mes d’abril es fa efectiva la matrícula, que resta oberta fins al setembre.