Qualitat pedagògica

Oferim una educació de qualitat que possibilita l'assoliment de les competències bàsiques amb uns continguts educatius orientats a potenciar l'excel·lència en un context d'equitat.