Dossier presentació de curs:
Equip docent

Òscar Calle

Tutor 6è D Primària

Núria Cucurella

Tutora 6è EP A

Joan Pallarès

Tutor 6è EP B

Maria Puche

Docent música Espai Cultura

Olga Salarich

Tutora 6è EP C

Rosa Maria Cortés

Docent música Espai Cultura

Laura Dauden

Docent anglès i reforç Espai Cultura

Léo Donato

Docent música Espai Cultura

Carles David Grau Garcia

Docent anglès Espai Cultura

Roser Guitert

Especialista Català, Matemàtiques i Religió

Elizabeth Lynch

Docent anglès Espai Cultura & Directora Dual Diploma Program

Joan Martínez

Especialista Competència Digital

José Moruno Arena

Docent Tecnologia Espai Cultura

Lucía Silva

Docent anglès Espai Cultura

Thais Soler

Docent Tecnologia Secundària i Espai Cultura

Joan Verdés

Cap del Departament d'Animació Pastoral

Eleanor Wenden

Docent anglès Espai Cultura

Anna Aranda

Especialista Educació Física

Guillem Feito

Especialista Educació Física

Ingrid Rajadell

Monitora de menjador

Maria Teresa Rodríguez

Monitora de menjador

Anna Ruhí

Orientadora psicopedagògica

Maria Santos

Monitora de menjador
}