Dossier presentació de curs:
Equip docent

Maria Cayuela

Tutora 4t EP C

Jesús Cubero

Tutor 4t EP D

Mireia Llovet

Tutora 3r EP C

Maria Lourdes Mora

Tutora 4t EP B

Maria Puche

Membre de l'equip d'Espai Cultura

Juanjo Soriano

Tutor 4t EP A

Marga Carreras

Cap d'estudis de l'Etapa 8-11

Laura Dauden

Docent Espai Cultura anglès i reforç

Roser Guitert

Especialista Català, Matemàtiques i Religió

Elizabeth Lynch

Docent Espai Cultura Anglès & Directora Dual Diploma Program

Joan Martínez

Especialista Competència Digital

Verónica Montiel

Docent Espai Cultura

José Moruno Arena

Professor Tecnologia Espai Cultura

Lucía Silva

Docent Espai Cultura Anglès

Johanes Benjitu

Anna Aranda

Especialista Educació Física

Gemma Bosch

Monitora de menjador

Rosa Maria Cortés

Professora especialista en Música

Léo Donato

Membre de l'equip d'Espai Cultura

Guillem Feito

Especialista Educació Física

Anna Ruhí

Orientadora psicopedagògica

Thais Soler

Professora de tecnologia extraescolar d'Espai Cultura

Eleanor Wenden

Professora especialista en anglès
}