Equip docent

Maria Cayuela

Tutora 4t EP C

Jesús Cubero

Tutor 4t EP D

Mireia Llovet

Tutora 3r EP C

Maria Lourdes Mora

Tutora 4t EP B

Maria Puche

Docent música Espai Cultura

Juanjo Soriano

Tutor 4t EP A

Anna Aranda

Especialista Educació Física

Marga Carreras

Cap d'estudis de l'Etapa 8-11

Rosa Maria Cortés

Docent música Espai Cultura

Laura Dauden

Docent anglès i reforç Espai Cultura

Léo Donato

Docent música Espai Cultura

Verónica Gómez

Monitora de menjador

Roser Guitert

Especialista Català, Matemàtiques i Religió

Elizabeth Lynch

Docent anglès Espai Cultura & Directora Dual Diploma Program

Joan Martínez

Especialista Competència Digital

Verónica Montiel

Docent Espai Cultura

José Moruno Arena

Docent Tecnologia Espai Cultura

Estefania Polar

Monitora de menjador

Lucía Silva

Docent anglès Espai Cultura

Thais Soler

Docent Tecnologia Secundària i Espai Cultura

Eleanor Wenden

Docent anglès Espai Cultura

Johanes Benjitu

Gemma Bosch

Monitora de menjador

Anna Ruhí

Orientadora psicopedagògica
}