Aprenentatge vivencial

L'etapa 8-11 inclou els cursos de 3r a 6è de Primària. 

Durant aquesta etapa acompanyem els infants en el procés de creixement des de l'infància fins a la preadolescència, afavorint el creixement personal a través de la descoberta del jo, potenciant la capacitat de conèixer els propis sentiments, la confiança en les seves possibilitats i l’acceptació de les seves limitacions.

Potenciem un aprenentatge significatiu, partint de l’experimentació i la manipulació dels elements de l’entorn.

La motivació, la base de tot aprenentatge!

L’aprenentatge de la llengua oral, una habilitat a potenciar.

Més informació

Fem partíceps de manera activa a les famílies en el nostre dia a dia.

Més informació

Una eina per fer gaudir de l'aprenentatge!

Més informació

Potenciem la formació en valors i la maduració personal

Oferim als nostres infants un entorn agradable a on se sentin a gust amb ells mateixos i amb tots aquells que l’envolten.