Equip docent

Elisabet Brasó

Tutora 1r EP C

María Lorente

Tutora 1r EP B

Maria Puche

Docent música Espai Cultura

Marta Vergé

Tutora 1r EP D

Anna Aranda

Especialista Educació Física

Lorena Badia

Especialista de Música

Mercè Besa

Laura Dauden

Docent anglès i reforç Espai Cultura

Clàudia Díaz

Monitora de menjador

Léo Donato

Docent música Espai Cultura

Eva M. Egea

Reforç

Guillem Feito

Especialista Educació Física

Gero González

Monitora de menjador

Carles David Grau Garcia

Docent anglès Espai Cultura

Laura Llamas

Reforç

Maria Laura Llorens

Docent teatre Espai Cultura

Elizabeth Lynch

Docent anglès Espai Cultura & Directora Dual Diploma Program

Elena Martínez

Cap d'estudis de l'Etapa Tres-Set

Maricarmen Mena

Responsable menjador i Consergeria tardes

Carolina Meseguer

Especialista Anglès

Verónica Montiel

Docent Espai Cultura

José Moruno Arena

Docent Tecnologia Espai Cultura

Neus Palacios

Monitora de menjador

Anna Saborit

Tutora 1r EP A

Lucía Silva

Docent anglès Espai Cultura

Thais Soler

Docent Tecnologia Secundària i Espai Cultura

Mireia Vàzquez

Especialista Anglès

Eleanor Wenden

Docent anglès Espai Cultura

Johanes Benjitu

Judit Gomez

Monitora de menjador

Ariadna Rins

Psicòloga
}