Un futur en l'àmbit científic i tecnològic

El batxillerat en ciències i tecnologia està dirigit a un ampli ventall d’alumnes amb interès per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts científic sanitaris, el món de la tecnologia i els processos tecnològics que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

Equip docent

Joan Esteban

Tutor 1r Batxillerat A i especialista Física

Roser Ferrer

Tutora 1r ESO A i especialista en Dibuix Tècnic i Cultura Audiovisual

Judit Figuerola

Tutora 4t ESO A i especialista Català i Francès

Glòria Pujol

Tutora 1r ESO B i Especialista Català

Oriol Ràfols

Especialista Filosofia i Religió

Eduard Vázquez

Tutor 4t ESO C i especialista Castellà

Roger Vilarrúbia

Tutor 2n Batxillerat A i especialista Història

Anna Clavaguera

Tutora 2n Batxillerat C i especialista Biologia

Pere Parés

Tutor 1r Batxillerat A i especialista Anglès

Ignacio Cantos

Especialista Educació Física

Judith Pla

Cap d'estudis de Batxillerat i especialista Matemàtiques

Robert Vilella

Cap d'estudis d'ESO i docent de Ciències i Matemàtiques
}