Acompanyament individualitzat

En el dia a dia, tant tutors com professors estem pendents dels alumnes, volem que se sentin a gust, valorats, els ajudem en el que calgui, amb confiança però també amb corresponsabilitat.

 • Tutories individuals amb els alumnes
  Valorem l’assoliment de competències personals i socials per ajudar l’alumnat a avançar en el seu creixement personal.
   
 • Tutories setmanals amb el grup classe
  On es treballen els temes que preocupen el grup i es comparteixen experiències.
   
 • Reunions amb les famílies
  Trimestralment realitzem reunions de grup amb les famílies i, periòdicament, reunions individuals. 
 • Reunions setmanals de l'equip de tutors i mensuals amb tot l'equip docent
  On es proposen accions de millora tant individuals com de grup. 

Fem ús de les noves tecnologies, com el Telegram, per reforçar la comunicació constant i immediata amb l'alumne.

Totes aquestes accions permeten aconseguir un ambient de cordialitat, de respecte i d'afecte entre alumnes i professors, imprescindible per a un bon aprenentatge.