Un camí que porta a l'èxit

La nostra trajectòria de fa molts anys avala dos eixos claus: l’equitat i l’excel·lència del nostre Batxillerat.

Equitat: tot i tenir una gran diversitat d’alumnes, les taxes d’aprovat a 1r i 2n de Batxillerat superen el 98% (quan a Catalunya són del 65%). 

Excel·lència: la nota d’admissió dels nostres alumnes sempre supera la de la resta de Catalunya; en concret, l’any passat va ser de 10.4, mentre que a Catalunya va ser de 9.8.

Cada any tenim alumnes que aconsegueixen distincions PAU i premis en els Treballs de Recerca. 

L’alumnat es fixa la fita a aconseguir i l’escola posa els mitjans humans i tècnics per acompanyar-lo en aquest procés.