• Les pràctiques de laboratori en el Batxillerat Científic-Tecnològic

  Considerem que són prioritàries. Es realitzen pràctiques de laboratori tant a 1r com a 2n de Batxillerat amb l’objectiu de treballar el vessant experimental, imprescindible en l’aprenentatge de les ciències.

  A l’escola disposem de tres laboratoris molt ben equipats, de Química, de Biologia i de Física, i d'un taller de Tecnologia. Els nostres alumnes es mouen perfectament dins de l’entorn del laboratori i del taller perquè hi passen moltes hores.

  Fins l’any passat es feien les pràctiques a les tardes no lectives, però vam decidir canviar-ho i que les pràctiques estiguessin integrades a les hores de classe, bàsicament per dos motius. En primer lloc, per donar més continuïtat al que s’està explicant; és a dir, introduïm un concepte teòric i a continuació es fa la pràctica, és molt més eficaç. I en segon lloc, perquè tenen més tardes lliures, que necessiten per estudiar i per fer el Treball de Recerca. 

 • Projectes de Tecnologia STEAM (Science, Technology, Engineering, Art & Mathematics)

  És un mètode d’ensenyament actiu que promou l’aprenentatge interdisciplinar a través de projectes.

  Seguint aquesta metodologia, l'assignatura de Tecnologia cerca que els alumnes projectin, dissenyin i construeixin el seu propi dispositiu o aparell mitjançant plaques Arduino, tot adquirint o entrellaçant coneixements de matèries diverses com la Física, la Programació o el Disseny industrial.

Reptes i concursos
 • Reptes i concursos

  Els reptes o concursos serveixen per reforçar el que s’anomenen les soft skills: l’agilitat, la creativitat, la iniciativa, la proactivitat i el treball en equip.

  Destaquem:

  • STEAM x Change que proposa EduCaixa i que es desenvolupa dins de la matèria de Ciències pel Món Contemporani. El seu objectiu és contribuir al fet que els alumnes entenguin i valorin la ciència com un agent transformador social. 
  • Miniempreses de Junior Achievement per fomentar l’emprenedoria a través de la creació des de zero d’una miniempresa real. Els alumnes dissenyen el producte, el fabriquen i elaboren les estratègies de màrqueting i publicitat necessàries per vendre’l.

  • L'iFest Countdown del PCB (Parc Científic de Barcelona) és un programa d’aprenentatge i mentoria, basat en els principis de l’emprenedoria i la disrupció en innovació. S'hi treballen les tecnologies exponencials, com Internet of Things (IoT), nanotecnologia, intel·ligència artificial, robòtica i blockchain, entre d’altres, a fi que els players puguin aplicar-les als seus projectes. 

 • Participació en lligues de debat, en Català i en Anglès

  En aquestes lligues diversos equips d’estudiants s’enfronten dialècticament sobre un tema polèmic i d’actualitat. Aprenen a parlar en públic, a fer equip i a saber defensar un tema tant a favor com en contra. 

 • Pràctiques a Infantil

  Els divendres a la tarda, aquells alumnes que volen ser mestres tenen la possibilitat de fer pràctiques a les aules de P3, P4 i P5.

 • Fem de reporters a la Revista Claret

  Els alumnes interessats en el món del periodisme i de la comunicació fan de reporters a la Revista Claret.

  Cada setmana s'hi publiquen notícies d'actualitat, entrevistes i reportatges. Des de la matèria de Cultura Audiovisual, l'alumnat de batxillerat dirigeix, gestiona i també redacta els articles, en col·laboració amb els alumnes de secundària de l’escola.

  El diari compta amb el suport i la tutorització d’un periodista professional perquè els estudiants aprofitin al màxim la seva experiència.

  L’objectiu del diari és molt ampli: l'entenem com una eina per fomentar l’esperit crític, per lluitar contra la desinformació i les fake news, per aplicar les competències digitals, per afavorir la llibertat d’expressió, per treballar el llenguatge i per potenciar el treball en equip.

  Enllaç a la revista digital del Claret Barcelona

 • Fent un Treball de Recerca individual

  El Treball de Recerca és comú a totes les escoles, però volem destacar que en el Claret és un treball individual i pensem que ha de ser així. 

  Per què individual? Durant tot el Batxillerat ja es fan molts treballs en grup, alguns d’ells interdisciplinars; per tant aquesta vessant de saber treballar en equip, de saber col·laborar, ja la tenim coberta. Per contra, els alumnes han de ser capaços d’enfrontar-se tots sols a un treball d’investigació d’aquesta envergadura. 

  Cada alumne té assignat un tutor de Treball de Recerca, que fa un seguiment acurat de tot el procés d'elaboració del treball. També potenciem la col·laboració amb les universitats per cotutoritzar els treballs de recerca. Actualment un 30% dels nostres alumnes fan el TR en col·laboració amb alguna universitat o institució. 

  Més informació sobre els Treballs de Recerca