Durant una part de l'espai de migdia, les monitores organitzen activitats dirigides: jocs d'equip, de cooperació, danses, etc.