Normatives

Normativa i consells d’ús dels dispositius digitals (ordinadors portàtils o tauletes)

1. En horari escolar, els dispositius són d'ús exclusivament acadèmic i, per tant, no es pot escoltar música, seguir les notícies, entrar a portals no educatius, xatejar, reproduir a l’escola cap vídeoclip, pel•lícula o imatges que no siguin autoritzades pel professorat. Està prohibit descarregar arxius de música, software, pel·lícules, etc

2. Els alumnes no poden utilitzar a classe cap programa de missatgeria instantània del tipus messenger, skype, programes P2P, etc... Aquest tipus de programari haurà d’estar apagat o desactivat. De la mateixa manera tampoc es poden utilitzar xarxes socials en horari lectiu.

3. Els alumnes tenen prohibit gravar amb les càmera web dels dispositius a classe o fotografiar altres persones del centre ni gravar la seva veu.

Respecte els punts 1, 2 i 3, i si el professor ho diu expressament, es podrà fer una excepció, en funció de la tasca que s’estigui desenvolupant.

4. No està permès de fer ús de finestres ocultes. La barra de tasques (part inferior de l’escriptori) ha d’estar sempre visible.

5. La utilització dels dispositius queda restringida a l’aula. Per tant, queda prohibida la seva utilització, sense autorització del professorat, en el pati, passadissos o altres dependències.

6. L’alumnat farà un ús responsable de la connexió a Internet, sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·legals, que infringeixin els drets de l’escola o de tercers, o que pugin atemptar contra la moral o ser considerades irrespectuoses o ofensives.

7. En finalitzar la classe o les tasques, s’haurà d’apagar el dispositiu. Quan no se’n faci ús, aquest romandrà a la motxilla i es tindrà especial cura que no rebi cap cop.

8. Per poder fer útil aquest dispositiu cal seguir sempre i àgilment les instruccions que dóna el professorat en cada moment (arrencar el dispositiu, obrir i tancar tapes...). En cap cas es faran tasques diferents amb l'ordinador que les indicades pel professor.

9. El professorat decidirà quan els alumnes poden utilitzar els dispositius a la seva classe i quins programes han d’utilitzar.

10. El professorat pot retirar temporalment el dispositiu si detecta que se n’està fent un mal ús. Es podrà demanar el dispositiu de l’alumne per inspeccionar que no tingui programes no permesos a l’escola.

11. L’alumne/a i la família són els responsables del dispositiu, tan del maquinari com del programari.

12. La suplantació de la identitat és una falta considerada molt greu.

Consells d’ús:

13. Els dispositius han d'estar identificats amb un adhesiu o etiqueta on consti el nom i cognoms de l’alumne/a.

14. Els dispositius han de tenir un programa d’antivirus actualitzat.

15. Per tal de garantir-ne un bon funcionament, és convenient que els dispositius arribin a l’aula amb la bateria completament carregada.

16. És recomanable que cada alumne disposi d’una funda (per protegir el dispositiu de possibles cops) i d’uns auriculars (que només s’utilitzaran quan el professor ho indiqui).

17. Aconsellem fer ús de les guixetes del passadís per guardar els dispositius sempre que no s’utilitzin a l’aula.

18. És convenient que l’alumne s’emporti el dispositiu a casa en acabar les sessions de la tarda. El transport es farà sempre dins la motxilla i amb molta cura.

19. Per evitar inutilitzacions del dics dur es recomana no moure el dispositiu en funcionament, ja que el capçal pot tocar el disc dur i deixar algunes parts inutilitzades perdent informació.

20. Per minimitzar el risc de la pèrdua d’arxius es recomana realitzar una còpia de seguretat setmanalment, i els documents importants guardar-los duplicats en llocs diferents: usb, núvol, altre dispositiu, ...

21. Per minimitzar el risc de suplantació d’identitat les contrasenyes han de ser segures, i no les ha de conèixer ningú. Si sospitem que algú la coneix, cal canviar-la. Aconsellem que l’alumne tingui una contrasenya per iniciar el seu dispositiu.

22. Per evitar el trencament de pantalles es recomana:

• Dur-lo a la bossa o motxilla entre llibretes i carpetes mai tocant a l’exterior.
• Obrir-lo i tancar-lo amb suavitat
• No posar-lo a la punta de la taula.
• No passejar pel centre utilitzant els dispositius o oberts en cas dels portàtils.

23. Per evitar el trencament de frontisses es recomana:

• Obrir el dispositiu per la part central
• No agafar-lo mai per la part de la pantalla