Calendari

Festes Col·legials

3 festes col·legials:

  • 2 de novembre de 2018
  • 7 de desembre de 2018
  • 4 de març de 2019


Reunions famílies/tutors 


1r i 2n d'ESO

REUNIÓ

DATA

HORA

Inici de curs

26 de setembre

18:00

Final primer trimestre

11 de desembre

18:00

Final segon trimestre

21 de març

18:00

Fi de curs

26 de juny

18:00

 3r i 4t d'ESO

REUNIÓ

DATA

HORA

Inici de curs

27 de setembre

18:00

Final primer trimestre

12 de desembre

18:00

Final segon trimestre

19 de març

18:00

Fi de curs

26 de juny

18:30

 


Calendari d’avaluacions
 (pendents d'actualització)

1a PREAVALUACIÓ:     1a AVALUACIÓ
1r i 4t ESO: 25 octubre 1r i 3r ESO: 28 novembre
2n i 3r ESO: 17 octubre 2n i 4t ESO: 4 desembre
   
2a PREAVALUACIÓ: 2a AVALUACIÓ
1r i 3r ESO: 30 gener 1r i 3r ESO: 6 març
2n i 4t ESO: 6 febrer 2n i 4t ESO: 13 març
   
3a PREAVALUACIÓ: 3a AVALUACIÓ
1r i 3r ESO: 15 maig 2n ESO: 12 juny
 2n i 4t ESO: 8 maig 1r, 3r i 4t ESO: 19 juny
   


AVALUACIÓ FINAL ORDINÀRIA: 25 de juny
AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA:

Recuperacions i Proves extraordinàries
Recuperacions:
1a avaluació: 8-14 de gener
2a avaluació: 1-5 d'abril 

Proves extraordinàries de setembre: 


Butlletes que es lliuraran al llarg del curs  

  Butlletes  Dates 
1a preavaluació  Butlleta Provisional (*) del 25 d'octubre al 2 de novembre 
1a avaluació  Butlleta 1a Avaluació  Reunió de famílies-persones tutores 
2a preavaluació  Butlleta Provisional (*) del 7 al 14 de febrer 
2a avaluació  Butlleta 2a Avaluació  Reunió de famílies-persones tutores
3a preavaluació  Butlleta Provisional  (*) de l'16 al 23 de maig 
3a avaluació 
Avaluació final ordinària
 Butlleta 3a Avaluació  i Avaluació Final Ordinària  Reunió de famílies- persones tutores 
Avaluació   
Extraordinària
 
 Butlleta Avaluació Extraordinària Setembre 

(*) Es lliuraran personalment a l’alumne amb un justificant que caldrà retornar al tutor/a per tal d’assegurar que la informació arriba a casa