Horari de visita:
Dimarts de 12.00 a 12.30

Roser Guitert

Especialista Català, Matemàtiques i Religió
Docent de l'etapa:
Etapa 8-11
Matèries:
Català
Matemàtiques
Religió