Horari de visita:
Dilluns i dimecres de 8.30 a 9.00 h

Mireia Vàzquez

Tutora 1r EP B
Especialista Anglès
Docent de l'etapa:
Etapa 3-7
Matèries:
Anglès
Educació visual i plàstica
Educació física