Horari de visita:
Dijous de 8.30 a 9.30 h

Marga Carreras

Cap d'estudis de l'Etapa 8-11
Docent de l'etapa:
Etapa 8-11
Matèries:
Anglès
Matemàtiques
Educació visual i plàstica
Català