Horari de visita:
Dijous de 9.00-10.00 h

Javier Riquelme

Tutor 2n ESO B
Coordinador ADI
Docent de l'etapa:
ESO
Matèries:
Competència social
Llengua castellana i literatura
Taller d'educació emocional