Horari de visita:
Dilluns de 15.00 a 16.00 h

Elena Martínez

Cap d'estudis de l'Etapa 3-7
Docent de l'etapa:
Etapa 3-7
Matèries:
Ambients
Matemàtiques
Religió
Lectura
Reforç