Horari de visita:
Dilluns de 11.30 a 12.00 h i dimecres de 16.00 a 17.00 h

Cristina Mora

Tutora de I5 B
Coordinadora d'Educació Infantil
Docent de l'etapa:
Etapa 3-7
Matèries:
Tutoria
Descoberta d'un mateix i dels altres
Descoberta de l'entorn
Comunicació i llenguatges