Horari de visita:
Dijous de 9.30 a10.30 h

Carolina Meseguer

Especialista Anglès
Docent de l'etapa:
Etapa 3-7
Etapa 8-11
Matèries:
Anglès
Educació visual i plàstica