Info-Covid Claret

 

A continuació podeu consultar el Pla d’organització i contingència per a l’obertura al setembre, un document on es recullen tots els aspectes generals de com ha sigut l’obertura del centre aquest curs 21-22. Aquest document s'ha elaborat amb el vistiplau de la inspecció d’Educació i s'ha sotmès a la valoració de la Junta de l’AMPA, del Claustre de l’equip docent i del PAS i s’ha informat al Consell escolar del centre.

Degut a la situació que ens envolta, aquest document està en constant revisió i actualització:

A continuació, us adjuntem el document sobre la gestió dels casos sospitosos i confirmats de Covid-19 al centre:

Coordinació COVID Claret: 
Rebeca Cangas
infocovid@claretbarcelona.cat

No es podrà accedir al centre si tens alguns d’aquests símptomes…

No es pot accedir al centre educatiu en cas de tenir algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19:

  • Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
  • Tos
  • Dificultat per a respirar
  • Mal de coll*
  • Refredat nasal*
  • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
  • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
  • Pèrdua d’olfacte o gust

*Només si apareixen conjuntament amb algun altre símptoma de la llista.