Info-Covid Claret

 

A continuació podeu consultar el Pla d’organització per a l’obertura al setembre, un document on es recullen tots els aspectes generals de com ha sigut l’obertura del centre aquest curs 20-21. Aquest document s'ha elaborat amb el vistiplau de la inspecció d’Educació i s'ha sotmès a la valoració de la Junta de l’AMPA, del Claustre de l’equip docent i del PAS i s’ha informat al Consell escolar del centre.

Degut a la situació que ens envolta, aquest document està en constant revisió i actualització:

També podeu consultar els Info-COVID Claret, un fulls informatius on us expliquem de manera resumida els diferents aspectes que engloba aquest pla:

Aquestes mesures es poden veure modificades al llarg del curs en funció de l'estat de la pandèmia, per aquest motiu us indiquem la darrera data d'actualització:

Coordinació COVID Claret: 
Rebeca Cangas
infocovid@claretbarcelona.cat

Documents per a les famílies

No es podrà accedir al centre si tens alguns d’aquests símptomes…

No es pot accedir al centre educatiu en cas de tenir algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19:

  • Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
  • Tos
  • Dificultat per a respirar
  • Mal de coll*
  • Refredat nasal*
  • Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
  • Mal de panxa amb vòmits o diarrea
  • Pèrdua d’olfacte o gust

*Només si apareixen conjuntament amb algun altre símptoma de la llista.