El FEAC és un programa que té per objectiu promoure un espai de reflexió i diàleg entre l'escola i les famílies, per tal de compartir inquietuds i millorar la tasca educativa que compartim. 

  • Butlletins FEAC

    Publicacions digitals periòdiques on es tracten diferents temàtiques per incentivar el diàleg tant en l’àmbit familiar com a les trobades FEAC. 

    A continuació podeu consultar el butlletí d'aquest mes: