Escola de Música

SENSIBILITZACIÓ (P4 - P5)
Mitjançant la veu, el ritme, el moviment, les danses i els primers rudiments del llenguatge musical, es proporciona a l’alumnat una experiència musical global, iniciant un contacte amb diferents instruments i participant en una agrupació d’instruments Orff.
 

Curs

Llenguatge

Instrument

P4

Canta i balla
1h setmanal

Taller d’instruments
30’ setmanals

P5

Canta i balla
1h setmanal

Taller d’instruments
30’ setmanals

 
Horari: Canta i balla: dimecres 13,30 a 14,30 hores. 
              Taller d’instruments: dimecres de 14,30 a 15,00 hores. 
Preu: 60 € x 9 quotes mensuals. 
 
INICIACIÓ (1r i 2n EP)
Iniciació a l’alumne/a en l’aprenentatge d’un instrument (piano, violí o guitarra), tocant l’instrument en grup i de forma individual.
 

Curs 

Llenguatge

Instrument

1r d’EP

Iniciació 1
1h setmanal 

30’ setmanal individual 

2n/3r d’EP

Iniciació 2
1h setmanal 

30’ setmanal individual

 
Horari: Iniciació 1: dimarts 14,00-15,00 hores. 
              Iniciació 2: dijous 14,00-15,00 hores. 
              Instrument: migdies i tardes. 
Preu: 80 € x 9 quotes mensuals
 
 
GRAU ELEMENTAL (3r, 4t, 5è i 6è E.P)

Aprenentatge musical a través de la pràctica. Es dóna molta importància al llenguatge musical per tal de donar el màxim suport a l’estudi de l’instrument, preparant-se pels exàmens del conservatori de manera sistemàtica i gradual i paren  grups instrumentals i corals.

S’accedeix havent cursat iniciació o a través d’una prova de nivell.

 

Nivell

 

Llenguatge

 

Instrument

 

Formacions

obligatòries

Agrupacions

optatives

PRIMER CICLE DE GRAU 

 

 

Primer i

Segon

 

 

 

 

1,5h setmanals

 

 

 

45’ setmanal

individual

 

 

Cambres

1h/mes

Grup Coral I

45’ setmanal

Orquestra de

guitarres

45’ setmanals a

partir de 2n grau

SEGON CICLE DE GRAU 

 

 

 

Tercer i

Quart

 

 

 

 

1,5h setmanals

 

 

 

1h setmanal

individual

 

 

 

Grup Coral II

45’ setmanals

 

Cambres

1h/mes

 

Orquestra de

guitarres

1h setmanal

Col·lectiva de violí

1h setmanal

 

Col·lectiva de

piano

1h setmanals 

 Horaris

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Primer 
llenguatge
12,30 -13,15

Primer
llenguatge
13,15-14,00

Segon
llenguatge
12,30-13,15

Tercer
Llenguatge
13,30-15,00

Primer
llenguatge
12,30-13,15

Primer
llenguatge
13,30-14,00

Segon
llenguatge
12,30-13,15

Quart
Llenguatge
13,30-15,00

Grup Coral 3
12,30-13,15h

Grup Coral 2
13,15-14,00

Orquestra i Col·lectives
14,00-15,00 

Instruments: Una tarda entre les 17,00 i les 20,30.

Cambres: Una tarda al mes de 19,30 a 20,30. 

 
Preu Primer Cicle: 100 € x 9 quotes mensuals + 10€ Cor infantil.
Preu Segon Cicle: 120 € x 9 quotes mensuals+ 10€ Col·lectives.  
 
 
ITINERARI CONSERVATORI: PAS DE GRAU 

Curs d’un any de duració, molt intens, de consolidació dels aprenentatges fets a grau elemental. Va dirigit als alumnes que vulguin continuar estudis musicals reglats, ja que sel’s prepara per l’examen per accedir a grau professional en un conservatori. Requereix d’una forta implicació de l’alumne/a.

S’accedeix havent cursat i aprovat 4t de grau elemental.

 

Nivell

Llenguatge

Instrument

Pas de grau

1,5 h setmanal 

1 h setmanal 

 

FORMACIÓ CONTINUADA
 

Els alumnes que no vulguin fer estudis reglats continuaran aprofundint en el coneixement instrumental i gaudint de la pràctica instrumental en grup. A partir d’aquest cicle es poden iniciar estudis de música moderna: guitarra elèctrica, piano jazz,...

S’accedeix havent cursat i aprovat 4t de grau elemental.

Nivell

Formacions

A triar entre 30’-45’-60’/setmanals

Grups instrumentals 1h setmanals

Horari: a convenir

Classes particulars d’instruments. 
 
Preus de formació continuada i adults: 
Instrument 30’: 50 € x 9 quotes mensuals. 
Instrument 45’: 75 € x 9 quotes mensuals. 
Instrument 60’: 100 € x 9 quotes mensuals. 
Grup instrumental: 40 € x 9 quotes mensuals. 
 
EQUIP DOCENT

 

 

 

 

 

Rosa Mª Cortés

Maria Puche

Léo Donato

 

 

 
 
DOCUMENTS INFORMATIUS