Equip directiu

Titular del centre
Josep Sanz: titular@claretbarcelona.cat

Director
Vicenç Barceló: director@claretbarcelona.cat

Cap d'administració
Francesc Figueras: adminstracio@claretbarcelona.cat

Cap d'Estudis Etapa 3-7
Elena Martínez: infantil@claretbarcelona.cat

Cap d’Estudis Etapa 8-11
Marga Carreras: primaria@claretbarcelona.cat

Cap d'Estudis Secundària
Josep Lluís Campillo: eso@claretbarcelona.cat

Cap d'Estudis Batxillerat
Robert Vilella: batxillerat@claretbarcelona.cat

Cap d'animació Pastoral
Joan Verdés: pastoral@claretbarcelona.cat