L'educació, un projecte compartit entre famílies i escola


L’Associació de Mares i Pares és una associació voluntària de famílies amb l’objectiu de crear un espai de participació i col·laboració entre les famílies i l’escola.
 

  • Impulsa activitats i propostes formatives tant per alumnes com per famílies, i planteja suggeriments en relació al funcionament de l’escola.
     
  • Col·labora en la relació entre les famílies, la direcció i l’equip docent. Representa a les famílies al Consell Escolar del centre i a les institucions educatives.
     
  • Coopera amb els òrgans de govern en tot el que calgui, principalment en l'elaboració del Projecte Educatiu i en la presentació de directrius per a la programació d'activitats complementàries extraescolars.

Una oportunitat per a les famílies de conèixer-se, compartir i ajudar-se

L'AMPA és una oportunitat per les famílies de conèixer i compartir amb altres pares i mares inquietuds i propostes, i ajudar-se mútuament.

L'AMPA disposa d'un despatx al pati vell de l'escola per atendre els seus membres. Per a qualsevol dubte o suggeriment podeu contactar amb ells mitjançant el correu electrònic:

@: ampa@claretbarcelona.cat
 
També podeu seguir el dia a dia de les activitats de l'AMPA a través del següent canal de comunicació:

Instagram: AMPA Claret Barcelona
 

Fons d'ajuda escolar

Fomentem la solidaritat i l'ajuda mútua.

Seguint el Caràcter Propi del nostre Col·legi, una de les activitats més importants de la nostra associació, és fomentar la solidaritat i l'ajuda mútua. Amb aquest objectiu part de la quota de l'associació es destina al Fons d'Ajuda Escolar (FAE) amb la finalitat de que en cas de defunció del pare, mare o tutor del seu fill o filla, l'associació garanteix a l'alumne la possibilitat de continuar cursant els estudis en el Col·legi Claret sufragant les despeses d'escolaritat, que comprenen l'ensenyament, les activitats complementàries i els serveis organitzats pel Col·legi, així com la quota de l'associació. No estan inclosos el material escolar, les excursions, les convivències, ni la quota de menjador.

La continuïtat de l'alumne fins a segon de Batxillerat dependrà del seu rendiment acadèmic i de la qualificació de la seva conducta, talment com per a la resta dels seus companys.

Per a gaudir dels beneficis d'aquest fons és indispensable estar al corrent del pagament de les quotes establertes pel Col·legi i per l'Associació.

L'ajut tindrà efecte al mes següent del decés del pare, mare o tutor legal del beneficiari. En cas d'alumnes matriculats per primera vegada al Col·legi, en seran beneficiaris, si la mort es produís després de l'inici de les classes del curs.