ETAPA 8-11 / ESO

Una escola per a tots i totes

L'aula d'acollida és un espai proper i personal per facilitar l'adaptació dels nens i les nenes nouvinguts/des a l'escola.

Al Claret, la responsable de l'aula d'acollida és la Judith Machado, i és l'encarregada de l’acompanyament curricular i emocional dels nens i les nenes nouvinguts/des a l'escola.

Durant les trobades, es fa especial èmfasi en l'atenció adequada a les necessitats i als progressos relacionats amb la llengua, els coneixements globals i els aprenentatges de cada curs.

També es treballen valors tan importants com: el treball en equip, l'establiment de relacions positives, la socialització, el respecte, l'empatia i l'autonomia, entre d'altres.

A grans trets, els objectius de l'aula d'acollida són:

  • La immersió lingüística
  • Assegurar un bon acolliment amb el grup classe i l'escola
  • Facilitar l'adaptació i la integració dels i les nouvingudes
  • Fomentar la relació amb la resta de companys/es
  • Assegurar el coneixement i l'adquisició progressiva d'hàbits i normes de l'escola i la vida quotidiana

Al Claret treballem i lluitem diàriament per una escola inclusiva, real i eficient per a tots i totes.

La formació i la passió per l'educació és essencial per aconseguir-ho. Fer-ho realitat el nostre objectiu.