COL·LEGI

Som Escola Erasmus+

El programa Erasmus+ és un projecte d’intercanvi finançat per la Unió Europea, que té per finalitat fomentar la innovació educativa, impulsar l’intercanvi de bones pràctiques europees i participar en activitats de caràcter internacional.

Com a Escola Erasmus+ pretenem:

  • Potenciar el treball cooperatiu dels alumnes amb estudiants d’altres escoles d’Europa.
  • Aprendre a emprendre buscant solucions que donin resposta als ODS assumits per l’ONU per transformar el món.
  • Reflexionar sobre les viabilitats tècniques, mediambientals, econòmiques, financeres, legals i comercials de les solucions plantejades.
  • Desenvolupar competències comunicatives en contextos comunicatius diversos per poder interaccionar amb el món.

Estem molt contents/es de poder participar en aquest intercanvi, ja que fomenta la convivència amb companys/es d’una altra escola i serveix per conèixer altres models educatius, cultures i costums. A més a més, ajuda a impulsar competències tan rellevants com l’emprenedoria i la comunicació en anglès.