COL·LEGI

Reunió informativa acreditació Anglès i Francès

Data:
11 novembre

El proper dimecres dia 11 de novembre a les 19h farem una sessió informativa telemàtica sobre l'acreditació de llengües estrangeres. En aquesta sessió us explicarem la vàlua i el funcionament dels exàmens oficials del Trinity College London i els exàmens oficials de Francès DELF que oferim des de l’escola.

Els nivells als que us podeu presentar són 5, des de l’A2 fins al C2 d’acord amb el Marc Comú de Referència per a les llengües. Aquestes proves estan obertes a totes aquelles persones que formen part de la comunitat educativa del Col·legi Claret: alumnes de secundària, famílies i
treballadors de l’escola.