COL·LEGI

Proves Cangur

El 14 de març va ser el Dia Internacional de les Matemàtiques i, un any més, l’escola el va commemorar participant a les proves CANGUR de Matemàtiques que enguany es van celebrar el dijous 18 de març.

La prova CANGUR és una activitat matemàtica d'abast europeu que aplega el mateix dia un gran nombre de nois i noies amb l'única finalitat de gaudir fent problemes. Les proves no pretenen captar els alumnes amb més talent per a les matemàtiques, sinó popularitzar-les. És per aquest motiu que hi va participar l'alumnat de 5è i 6è de Primària, d'ESO i Batxillerat.

Aquestes proves es preparen prèviament a les aules amb tot l’alumnat. Tant la preparació com la participació ens ofereix la possibilitat de resoldre un tipus de problemes en què es treballa el raonament lògic-matemàtic, l’enginy i les estratègies de resolució de problemes.

Per resoldre els problemes de les proves CANGUR no és necessari tenir grans coneixements ni facilitat per a les matemàtiques, l’essencial és armar-se de raonament lògic. «Això no és un examen, sinó una festa», destaca Xavier Jarque, president de la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM), l’entitat organitzadora.

Per a més informació podeu consultar la web: Cangur