ETAPA 3-7

Padrins i padrines de lectura

Un any més, dins de les activitats dissenyades per afavorir el gust per la lectura i les relacions interpersonals, engeguem el projecte de Padrins i Padrines de lectura, on l'alumnat de 6è EP ajuden als nens i nenes d'I5 a endinsar-se en el món dels llibres i la lectura.

Com ho treballem?

L'alumnat de 6è EP durant l'estona d'esbarjo se'n va cap a les aules d'I5 i cada nen/a es troba amb el seu fillol/a, i comencen una agradable estona de lectura plegats i plegades.

Quins objectius hi ha?

  • Es dona un valor afegit a la lectura perquè va acompanyada d'una relació personal.
  • S'assegura la regularitat de llegir un llibre i acabar-lo.
  • Es fomenta la relació entre l'alumnat de les diferents etapes de l'escola.
  • Treballem el respecte, l'escolta, el treball en equip i potenciem l'autoestima.
  • Donem eines i responsabilitats als padrins i padrines.

Cada any, l'alumnat i les famílies valoren molt positivament aquesta activitat, sobretot per les emocions que sorgeixen fruit de la cooperació entre grans i  petits. L'experiència ens ha demostrat que els aprenentatges sorgits de la relació entre l'alumnat són molt més efectius.

Esperem que un any més, sigui una experiència gratificant per a tots i totes!