COL·LEGI

L’infrafinançament de l’escola concertada

El passat mes de juliol, el Síndic de Greuges, amb la intervenció d’una comissió creada ad hoc en el marc del Pacte contra la segregació a Catalunya, va elaborar un informe sobre la situació de l'escola concertada en el sistema educatiu de Catalunya.

A continuació podeu consultar aquest informe i una infografia on es presenten de manera visual les dades  d'aquest informe.

La infografia es composa de dos conjunts de dades/informacions: una, sobre fons blau, recull el conjunt de dades numèriques referents al cost i cobertura de finançament dels llocs escolars i del que representa el nostre sector en el conjunt del sistema educatiu català. L'altra explica els diferents components de les despeses, teòricament cobertes pel concert educatiu i com s’acaben finançant: