ETAPA 3-7

Lectoescriptura a I5

La lectoescriptura és la capacitat de llegir i escriure correctament. La unió de dos processos totalment connectats: la lectura i l'escriptura.

La iniciació a la lectura i a l'escriptura és un món apassionant pels infants i per les famílies. Durant l'etapa de l'Educació Infantil els nens i les nenes desperten el seu interès per poder escriure i entendre les lletres.

El procés d’aprenentatge de la lectoescriptura comprèn tota l’Etapa 3-7.

  1. Des d'I3 treballem les habilitats comunicatives i lingüístiques donant gran importància al llenguatge oral.
  2. Es construeix a partir del que ja saben partint de paraules amb sentit per ells i elles.
  3. Es facilita un ensenyament multisensorial, dedicant temps a la psicomotricitat des de l’estimulació primerenca, la psicomotricitat fina i la grafomotricitat sempre tenint en compte la relació de la lectura amb l’escriptura.

A més, setmanalment, els nens i les nenes d'I5 duen a terme l'activitat, padrins i padrines de lectura, on l'alumnat de 6è EP els acompanya en el seu procés lector.