ETAPA 8-11

Experiència activa a l'aula

Els espais d'aprenentatge de 4t EP pretenen afavorir la relació i la comunicació dels nens i les nenes a partir de diferents propostes. Així com fomentar la llibertat i l'autonomia per triar què fer i de quina manera fer-ho segons els seus interessos i motivacions.

Què són els espais d’aprenentatge?

Els psicòlegs consideren que qualsevol capacitat es desenvolupa millor amb els jocs. A partir d'aquesta afirmació, podem considerar que el joc és un dels millors mitjans educatius per afavorir l'aprenentatge i el coneixement. Està demostrat que allò que el nen/a aprèn a través de dinàmiques es transfereix a altres conductes. Per tant, aquests, milloren l’aprenentatge i el coneixement i estimulen la intel·ligència.

Els ambients són diferents espais de comprensió, relació i comunicació on a partir de diferents propostes els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, compartir, relacionar, emocionar-se, interactuar, etc.

Quins espais ha trobat l'alumnat de 4t de primària?

  • Emocions a flor de pell: conèixer totes les emocions que hi ha i treballar-les.
  • Entrenem el cervell: treballar les funcions executives com la memòria, l'atenció i el control inhibitori o la flexibilitat cognitiva.
  • Mate-cracks: converitr-se en experts de les matemàtiques i la resolució de problemes.
  • Enjoying english: a través de diferents propostes fomentar l'aprenentatge de la llengua anglesa.
  • Viu l'hort: experimentar amb les plantes i aprendre a cuidar-les.

Aquest plantejament de treball respon a la necessitat que mostren els infants d'aprendre, jugar, descobrir i relacionar-se. És una manera de poder donar resposta als seus interessos i necessitats i respectar els diferents ritmes d'aprenentatge.

En aquests espais, els i les alumnes disposen d'un temps d'experiència activa.